Tin mới
Trang chủ » Kinh điển

Kinh điển

Kinh Căn Bản Pháp Môn

Hinh minh hoa

1- KINH CĂN BẢN PHÁP MÔN Kinh này đức Phật nói tại Ukkatthà, rừng Hạnh Phúc (Subhaga), dưới cây cổ thụ Sa la.  Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết. Toàn kinh văn, đức Phật cho chúng ta thấy ba hạng “người”: 1)- VÔ VĂN PHÀM PHU:  Là những người không gần gũi, không được nghe sự chỉ dạy của ...

Xem tiếp »