Trang chủ » Văn học » BI KỊCH

BI KỊCH

Bi kịch là chi hỡi bạn hiền

Mà sao thiên hạ phải đảo điên

Bao nhiêu nước mắt và buồn tủi

Cuộc đời cứ thế mãi truân chuyên.

 

Bạn hỏi thì tôi cũng trả lời

Thực ra bi kịch giản đơn thôi

Người cần không đến, đi biền biệt

Người đến không cần, khổ trời ơi!

 

Nghĩ lại trần gian cũng lạ ghê

Thương thì mong nhớ, ghét thời chê

Đứng ở bên ni thì ruồng rẫy

Nhưng là mộng ước của bên tê.

 

Cửa Phật từ bi thật nhẹ nhàng

Mõ sớm, chuông chiều tiếng ngân vang

Rau dưa đạm bạc, lòng thanh thản

Vui với trăng sao, với gió ngàn.

 

 

Chùa Thiên Trúc, California, 18 tháng 09/2014

Hàn Long Ẩn